Hacamat ve Tıbbi Sülük Tedavisi Birlikte Uygulanabilir mi?

Hacamat terapisi kişinin hastalıktan şikayetçi olduğu bölgeye yakın olan yerlerden kirli kan çekilerek uygulana bir işlemdir. Kirli kanı çekmek için de bu tedaviye özel olarak üretilen kupalar kullanılır.

Hacamat ve Tıbbi Sülük Tedavisi Birlikte Uygulanabilir mi?
Hacamat ve Tıbbi Sülük Tedavisi Birlikte Uygulanabilir mi?

Hacamat ve Tıbbi Sülük Tedavisi Birlikte Uygulanabilir mi?

Hacamat ve tıbbi sülük tedavisini birlikte uygulama konusunda herhangi bir zorunluluk yoktur. Kupa terapisi olarak da bilinen hacamat kişilerde tam bir arınma amacı ile uygulanmaktadır.

Bu arınma sürecinde kişinin vücudunda var olan hastalıkları ile savaşmayı da sağlamaktadır.

Hacamat terapisi kişinin hastalıktan şikayetçi olduğu bölgeye yakın olan yerlerden kirli kan çekilerek uygulana bir işlemdir. Kirli kanı çekmek için de bu tedaviye özel olarak üretilen kupalar kullanılır.

Kuru kupa ve ıslak kupa terapisi şeklinde iki farklı türde uygulanmaktadır. Kuru kupa terapisinde sadece kupalar ile kan vakumlanır ancak ıslak kupa terapisinde hastaya bistüri ile çentikler atıldıktan sonra kirli kan çekmek işlemi uygulanır.

Tıbbi sülük tedavisinde ise özel sülükler kullanılmaktadır. Sülükler direk olarak göl gibi sülüğün doğal yaşamından alınıp hasta vücuduna dokundurulmaz. Öncesinde sülük steril olması için birtakım işlemlere maruz kalır. Daha sonra hacamatta olduğu gibi kişinin hastalığı ile ilgili olan bölgeden sülükler ile kirli kan çekme işlemi yapılır.

Kirli kan hem hacamat hem de sülük terapisi sayesinde kişinin vücudundan çekilmektedir. Ancak kişi sadece birini de uygulatabilir. Burada karar hastanın kendisine aittir. Ancak tedavideki başarı oranında artış isteniliyorsa bu iki terapinin birlikte alınması daha yararlı olacaktır.

Sülüklerde hacamattan farklı olarak hastanın vücuduna enzim girişi olmaktadır ve hacamatın sülüğe göre uygulama bölgelerinde bazı yerlerde sınırlandırma yoktur. Bu nedenle sülüğün sınırlı olduğu noktalarda hacamat yapılması ve sülüğün enzimleri sayesinde hastalık ile daha kuvvetli mücadele edilmesi hastalığın yenilmesindeki başarı oranını  neredeyse iki katına çıkarmaktadır.

Bu iki tedavi şeklini aynı seans sırasında uygulatarak hastalıklarına çare bulunmuş çok sayıda birey vardır.

Tıbbi sülük tedavisi tek başına %40larda iyileşme sağlamaktadır ve hacamat da yine %40larda bir başarı oranı ile karşımıza çıkmaktadır. Ancak hacamat ve tıbbi sülük tedavisi birlikte uygulanırsa bu oran %96lara kadar yükselerek oldukça yüz güldüren sonuçlar elde edilmektedir.

Hatta modern tıpta ‘tedavi edilmesi mümkün olmayan’ ve sadece hastalık semptomlarını azaltmak amacı ile ilaç tedavisi uygulanan hastaların bile bu hastalıklarından hacamat ve tıbbi sülük tedavisi uygulamalarını birlikte alarak yendiği görülmüştür.

Geleneksel tıbbın bu iki mucizevi uygulaması günümüzde çok sayıda insanın günlük hayatına yeniden sağlıklı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olduğundan oldukça değerli görülmektedir.

Hacamatın aynı zamanda İslam dünyasında Sünnet kabul edildiğinden ve Hz. Muhammed tarafından çok büyük övgüler ile tavsiye edildiğinden ayrı bir yeri bulunmaktadır. İslam ülkelerinde ve Batı ülkelerinde sıklıkla hastalıkların tedavisini doğal yollar ile yapmak isteyen kişilerce uygulanan değerli bir tedavi metodu olarak görülmektedir.

Hacamat ve tıbbi sülük tedavisini birlikte uygulama ve herhangi birinin tek başına yaptırılmasında hiçbir sakınca yoktur. Tek başlarına yapıldıklarında da hastalıklarla mücadelede yüz güldüren sonuçlar elde edilen hastalar bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Karagöz Medya Araştırmacı Gazeteci Müjdat GÜLDÜ

+90 532 445 58 49 Whats App 

www.karagozmedya.com